Vereniging

Het prille begin....... 

 

De “vastelaovendj” 1998 is voorbij.
Naar goed gebruik organiseert men in maart een zgn. "naogeneetaovendj”. 
Daar wordt door een aantal mensen o.a. gepraat over het zingen in de kerk door Joker-leden tijdens de “vastelaovesmès”.
Goed bedoeld, maar povertjes. 
Op zo’n moment worden herinneringen opgehaald over de zangvereniging van weleer, "Société Lyrique".
Een dergelijke vereniging kan op bepaalde momenten een mooie bijdrage leveren in de kleine gemeenschap Beegden.
Het gesprek gaat allengs meer over de vroegere prestaties van "Société Lyrique" doordat enkele personen aanwezig zijn, die vroeger lid waren van het mannenkoor en het jongenskoor.

Men gaat die avond uit elkaar met de gedachte: een mannenkoor in Beegden is zo gek nog niet!

Har Janshen benadert enkele mannen om draagvlak te creëren en Jan Huijbers wordt benaderd met de vraag of hij, bij een eventueel slagen, als dirigent aan de slag wil.
Enkele oproepen in het plaatselijke blad “De Klepper” leveren een aantal positieve reacties op.

 

Inmiddels is er een stuurgroep geformeerd uit Har Janshen, voorzitter, Ger Hoogmans, secretaris, en Jan Huijbers.
Er wordt een oprichtingsvergadering uitgeschreven voor 5 mei 1998 in café "Biej An en Thei”.

 

Oprichting 


De vergadering op 5 mei wordt bijgewoond door 15 mannen, die belangstelling hebben voor de zang in Beegden.
Zij zijn allen enthousiast en melden zich aan als lid. 
Men besluit de stuurgroep uit te breiden met Kees Fonville en Lei Hendriks.
Er zullen snel zaken geregeld worden zoals een repetitielokaal. Verder worden door de stuurgroep alle belangrijke dingen aangaande de voortgang geregeld en treft men voorbereidingen voor de samenstelling
van een definitief bestuur.
Vastgesteld wordt dat de officiële oprichtingsdatum is 5 mei 1998.
Op 28 mei 2001 wordt de stuurgroep vervangen door een bestuur dat bestaat uit Har Janshen, voorzitter;
Sjra Geelen, secretaris; Lei Hendriks, penningmeester; Kees Fonville en Hein Moors, leden. Op 3 augustus 2001 worden de statuten van de vereniging voor notaris Smits te Thorn verleden.

 

Optredens

 
Als mannenkoor "De Zank" in 1998 van start gaat, is het eerste doel deelname aan de Bonte Avond van carnavalsvereniging "De Jokers".
Dit eerste optreden oogst veel waardering van de Beegdenaren (veel gehoord: “de Zank is trök”)!
Er wordt ervaring opgedaan bij uitvoeringen in bejaardenhuizen, enkele kleinere concerten en deelname aan gemeentelijke activiteiten.
Ook wordt medewerking verleend aan een promsconcert van de plaatselijke harmonie “Crescendo”. In 2002 neemt "De Zank" deel aan het feest in Seligenstadt (Duitsland) bij gelegenheid van 30 jaar verbroedering tussen de gemeente Heel en Seligenstadt.
In 2003 wordt voor het eerst de korenavond in Beegden georganiseerd.
Dit evenement is ieder jaar een goede publiekstrekker wat aangeeft dat de belangstelling voor de zang in Beegden nog steeds floreert.
Ook houdt men elk jaar een buitenactiviteit: het park- of molenconcert en eenmaal per jaar luistert men een liturgische dienst op.
Daarnaast worden jaarlijks enkele charitatieve concerten in verzorgingshuizen in de regio verzorgd.
Naast de eigen activiteiten neemt men regelmatig op verzoek deel aan concerten van andere koren waar men een graag geziene gast is.
In de nog korte tijd van zijn bestaan heeft mannenkoor "De Zank" zijn plaats gekregen in de Beegdense gemeenschap en de regio.


Groei 

 

Startte de vereniging in 1998 met 14 leden, momenteel telt mannenkoor "De Zank" 36 zingende leden.
Een mooie groei in het nog korte bestaan van "De Zank".
Tijdens de wekelijkse repetitie op maandagavond wordt flink geoefend waarbij de nodige dosis humor niet ontbreekt.
Naast repetities en optredens kent het koor de jaarlijkse feestavond voor leden en partners.
Mannen, die interesse hebben in het lidmaatschap van "De Zank" kunnen contact opnemen met de voorzitter. In 2018 vierde het koor het 20 jarig bestaan. Het koor telt  per 1 januari 2019   37. leden